CEIC · Comitè d'Etica d'Investigació Clínica
  Estàs a: Inici,Sol·licituds d'Avaluació, Models  

Dj,16.8.2018

SOL·LICITUDS D'AVALUACIÓ
Models
El CEIC disposa dels següents models estandarditzats:

- Compromís Investigador Principal
- Compromís de l'Investigador Principal envers al CEIC.
Fa referència a les obligacions que té l'IP cap al CEIC i és comú per tots els centres que formen part del nostre àmbit d'actuació.

- Compromís Serveis Implicats: Farmàcia, Infermeria IDI, Laboratori Clínic i Anatomia Patològica.

Són models pactats entre els Serveis implicats de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i els investigadors de l'hospital i de l'ICO (Institut Català d'Oncologia). La resta de centres que formen part del nostre àmbit d'actuació no estan obligats a utilitzar aquest models i poden utilitzar els propis.

Es recorda al promotor, la necessitat que s'informi als Serveis Implicats a l'estudi de tots aquells aspectes que l'estudi els relaciona, en especial al Servei de Farmàcia, però també Infermeria, Laboratori, IDI o aquells que hi estiguin involucrats.

Així mateix, es recorda la necessitat que promotor i l'Investigador Principal al centre, posin en coneixement de tals serveis, tant a l'inici com a la finalització de l'estudi.

EN EL CAS D'INVESTIGADORS QUE NO PERTANYIN a l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta: CAL POSAR EL LOGO DEL CENTRE AL QUAL PERTANYEN.
Compromís Servei de Farmàcia
El Servei de Farmàcia de Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta té consensuat amb el CEIC aquest document des del mes de maig de 2009.
Àmbit aplicació: Hospital Universitari de Girona Dr.Josep Trueta, IAS Girona i ICO Girona.
La resta de centres que formen part àmbit actuació poden tenir altres models.
Compromís Infermeria
La Direcció Infermeria Hospital Universitari de Girona Dr.Josep Trueta va establir el model adjunt com a compromís de col·laboració dels diferents serveis Infermeria en els projectes de recerca i investigació que tenen lloc al nostre centre.
La resta de centres dins àmbit actuaciód el centre també han de signar aquesta documentació.
Compromís serveis IDI, Anatomia patològica, Laboratori clínic, cardiologia, Anestèsia...
Aquest compromís és comú pels serveis corresponents a Anatomia Patològica, Laboratori clínic i IDI.
Cal INDICAR el servei que es tracta. Aquest mateix compromís es pot utilitzar per altres serveis que no estiguin aquí contemplats específicament.

Cal que estigui signat per Investigador Principal del centre i el Cap de Servei implicat corresponent (Laboratori, Anatomia Patològica o IDI).

El document adjunt és vàlid en aquest hospital, IAS i ICO Girona.
Av. de França, s/n Pavello de govern planta 3 17007 - Girona   Tel. Tel. 972 94 13 23  Fax 972 48 54 22  
enllaços | mapa web
mida de text   -a  +a