CEIC · Comitè d'Etica d'Investigació Clínica
  Estàs a: Inici,Sol·licituds d'Avaluació, Models  

Dj,16.8.2018

SOL·LICITUDS D'AVALUACIÓ
Models
El CEIC disposa dels següents models estandarditzats:

- Compromís Investigador Principal
- Compromís de l'Investigador Principal envers al CEIC.
Fa referència a les obligacions que té l'IP cap al CEIC i és comú per tots els centres que formen part del nostre àmbit d'actuació.

- Compromís Serveis Implicats: Farmàcia, Infermeria IDI, Laboratori Clínic i Anatomia Patològica.

Són models pactats entre els Serveis implicats de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i els investigadors de l'hospital i de l'ICO (Institut Català d'Oncologia). La resta de centres que formen part del nostre àmbit d'actuació no estan obligats a utilitzar aquest models i poden utilitzar els propis.

Es recorda al promotor, la necessitat que s'informi als Serveis Implicats a l'estudi de tots aquells aspectes que l'estudi els relaciona, en especial al Servei de Farmàcia, però també Infermeria, Laboratori, IDI o aquells que hi estiguin involucrats.

Així mateix, es recorda la necessitat que promotor i l'Investigador Principal al centre, posin en coneixement de tals serveis, tant a l'inici com a la finalització de l'estudi.

EN EL CAS D'INVESTIGADORS QUE NO PERTANYIN a l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta: CAL POSAR EL LOGO DEL CENTRE AL QUAL PERTANYEN.
Compromís IP-CEIC
Les responsabilitats del investigador principal sobretot pel què fa a la relació amb el CEIC són:
1.Garantir que el CI es recollirà en conformitat al RD1090/2015
2. Registrar en la història clínica del pacient la seva participació en estudis investigació
3.Garantir que totes les persones implicades en l'assaig respectaran la confidencialitat i la protecció de les dades de caràcter personal
4..Informar al CEIC de estat del projecte sempre que se li requereixi.
5.Facilitar la revisió de la documentació dels pacients participants en un assaig clínic demanada per la Secretaria del CEIC.
6.Complir totes les obligacions com a IP que venem marcades per llei.
Av. de França, s/n Pavello de govern planta 3 17007 - Girona   Tel. Tel. 972 94 13 23  Fax 972 48 54 22  
enllaços | mapa web
mida de text   -a  +a